Temaatilised

 

 

Rohelise Jõemaa veskite ja veskikohtade kaart Google-Maps kaardil

 

Eestis  tegutsevate ja rajatavate hüdroelektijaamade  skemaatiline kaart

 

Ajalooarhiivi koostatud Viljandimaa mõisate ja mõisapiiride skeem XIX saj.

 

Viljandimaa veskikohtade seisund ja paiknemine läbi aegade - lõige

 

 

 


Tingmärkide seletus:

     

 

  Veskite seisundid            

                Veskihoone on säilinud või ümber ehitatud ja paisjärv on üles paisutatud

 

                Veskihoone pole säilinud, aga pais ja paisjärv on säilinud

 

                Veski ja pais on hävinud, kuid looduses hästi leitav (varemed)

 

            

 

 

                      Veskihoone on säilinud, kuid paisjärve pole säilinud

 

                      Veskihoone pole leitav, kuid paisu varemed on leitavad

                   

                      Oletatav  või arvatav veskikoht