Teekonnad

 

Eestis - agraarmaana - on veskeid ehitatud peamiselt vilja jahvatamiseks.
Veskite paiknemine (tihedus) on sõltunud eelkõige inimasustuse tihedusest ja piisava põllu- või metsamaa (saeveskite jaoks) olemasolust. Sobiv reljeef ja veerohkus olid väikeste altvoolu-vesirataste ajastul küll abiks, kuid olulisemaks said need faktorid veskikohtade rajamisel alates 19.saj keskpaigast, mil veejõudu hakati kasutama laialdasemalt maapiirkondades tööstusliku tootmise jõuallikana.


Ajalooarhiivi koostatud mõisate kaardile ja Valgamaa veskite paiknemiskaardile vaadates võib näha, et nii mõisad kui ka veskid on koondunud  Helme-Tõrva;  Hellenurme-Otepää ja Sangaste-Antsla piirkonda.

 

 

Veskitee IDA-LÄÄS   (link weskiwikisse)

 

Veskitee-marsruut  Ida-Lääs ehk Alalt Antslasse on koostatud neile, kes sooviksid Viljandist Võrru 

(või vastupidi) sõitu pisut huvitavamaks teha, samas aga suurema jao teekonnast korralikul kiirel põhimaanteel mööda saata.


Teekonnale jäävate veskiobjektide loetelu on järgmine:

(rõhutatud on paremini säilinud või lisafunktsioone omavaid veskeid - näit. toitlustamine)

 

 

Ala veski (Õhne jõgi)
Taagepera veski (Õhne jõgi)
Tümba veski (Õhne jõgi)
Helme veski-sepikoda
Tikste veski (Pokardi oja)
Tõrva Tultsi veski (Õhne jõgi)
Roobe veski (Jõku jõgi)
Kalme veski (Jõku jõgi) + forellikasvatus
Soontaga Adleri veski (Soontaga oja)
Tursti väikeveski (Vaardi oja)
Kuigatsi tuulik (Puka vald)
Kuigatsi juustukoda (Kuigatsi oja)
Sangaste Mäeveski (V-Emajõgi)
Vana-Antsla pruulikoda (Jõgarti oja)
Nässmetsa veski (Lambahanna oja)
Vastsekivi veski (Kobela oja)

 

 

 

 

Veskitee mööda ÕHNE JÕGE    (link weskiwikisse)

 

Veskitee-marsruut  mööda Õhne jõge võiks huvi pakkuda eelkõige süsta- ja kanuu- ning kummipaadimatkajaile. Kuid täiesti võimalik on läbida marsruut tavalise sõiduautoga, kui kruusateed pole Teile probleemiks - suures ulatuses kulgeb maantee jõe läheduses ja Alalt Koorkülani on võimalik ka vasakkaldal sõita sisuliselt jõe kallast mööda. 

 

Teekonnale jäävate veskiobjektide loetelu on järgmine:

(rõhutatud on paremini säilinud või lisafunktsioone omavaid veskeid - näit. toitlustamine)

 

Ala veski (Õhne jõgi)
Taagepera  veski (Õhne jõgi)
Tümba veski (Õhne jõgi)
Holdre Ihna veski (Saksaniidu oja)
Holdre Vahtseveski (Õhne jõgi)
Holdre mõisa veski (Õhne jõgi)
Oomuli veski (Õhne jõgi)
Koorküla saeveski (Õhne jõgi)
Kaubi veski (Õhne jõgi)
Matsi veski (Õhne jõgi)
Tõrva Tultsi veski (Õhne jõgi)
Tõrva Tikste veski (Pokardi oja)
Helme kirikumõisa veski (Pokardi oja)
Oru (Kungi) veski (Riidaja oja)
Leebiku villaveski (Õhne jõgi)
Vooru veski (Vooru oja)
Roti veski (Veneküla oja)

 

 

 

 

Veskitee mööda  VÄIKE-EMAJÕGE     (link weskiwikisse)

 

Veskitee-marsruut  mööda Väike-Emajõge võiks huvi pakkuda eelkõige süsta- ja kanuu- ning kummipaadimatkajaile. Samas on võimalik läbida marsruut maismaal, kasutades Otepää-Sangaste-Laatre-Sooru trassil põhiliselt kõvakattega teid, Uniküla-Soontaga-Pikassilla trassil aga kunagist (1925-1940) I klassi kruusateed.

 

Teekonnale jäävate veskiobjektide loetelu on järgmine:

(rõhutatud on paremini säilinud või lisafunktsioone omavaid veskeid - näit. toitlustamine)

 

Raudsepa veski (V-Emajõgi)
Härma veski (V-Emajõgi)
Märdi veski (v-Emajõgi)
Juusa veski (v-Emajõgi)
Tissi veski (V-Emajõgi)
Restu veski (Visela jõgi)
Sangaste Mäeveski (V-Emajõgi)
Sangaste Alaveski (V-Emajõgi)
Sooru veski (Piirioja)
Makkemöldre veski (Uulitse oja)
Alamõisa veski (Alamõisa oja)
Soontaga saeveski (Soontaga oja)
Soontaga mõisaveski (Soontaga oja)
Soontaga Adleri veski (Soontaga oja)
Soontaga rootsi-veski (Soontaga oja)  

 

 

 

Veskitee PÕHI-LÕUNA             (link weskiwikisse)       

 

Veskitee-marsruut  Põhi-Lõuna ehk Hellenurmest Valka on koostatud neile, kes sooviksid tutvuda Valgamaa veskitega olles liikumas üldsuunal Lõunast põhja (või vastupidi), muutes oma tavapärast marsruuti pisut huvitavamaks, samas aga suurema jao teekonnast korralikul kiirel põhimaanteel mööda saata.

 
Teekonnale jäävate veskiobjektide loetelu on järgmine:

(rõhutatud on paremini säilinud või lisafunktsioone omavaid veskeid - näit. toitlustamine)

 

 

 

Hellenurme veski-muuseum (Elva jõgi)
Emandaveski (Elva jõgi)
Palu veski (Palu oja)
Paluveski (Palu jõgi)
Arula mõisa veski (Arula oja)
Lutsu veski (Arula oja) + majutus
Voki veski (Voki oja)
Märdi veski (v-Emajõgi)
Restu veski (Väike-Emajõgi)
Sangaste Mäeveski (V-Emajõgi)
Sangaste Alaveski (V-Emajõgi)
Laatre veski (Laatre jõgi)
Sooru veski (Piirioja)
Jaanikese veski (Veskioja)
Ramsi veski (Pedeli jõgi)
Zagezers (Aliesi) (Pedeli jõgi)
Pedeli veski (Pedeli jõgi)


 

 

☼ Valgamaa Suur Veskiring ☼         (link weskiwikisse)  

 

 

Võimalikult suurt osa  peamisi veskihohti ja veskeid hõlmav ringsõit Valgamaal;

algus- ja lõpp-punktiga Hellenurme veski-muuseumis.

 

Teekonnale jäävate veskiobjektide loetelu on järgmine:

 

 

Hellenurme veski-muuseum (Elva jõgi)
Emandaveski (Elva jõgi)
Palu veski (Palu oja)
Paluveski (Palu jõgi)
Arula mõisa veski (Arula oja)
Lutsu veski (Arula oja)
Voki veski (Voki oja)
Märdi veski (v-Emajõgi)
Restu veski (Väike-Emajõgi)
Sangaste Mäeveski (V-Emajõgi)
Sangaste Alaveski (V-Emajõgi)
Kuigatsi juustukoda (Kuigatsi oja)
Kuigatsi tuulik (Puka vald)
Tursti veski (Vaardi oja)
Soontaga Adleri veski (Soontaga oja)
Kalme veski (Jõku jõgi)
Roobe veski (Jõku jõgi)
Tõrva Tultsi veski (Õhne jõgi)
Tikste veski (Pokardi oja)
Helme veski-sepikoda (xxx oja)
Taagepera veski (Õhne jõgi)
Tümba veski (Õhne jõgi)
Holdre Ihna veski (Saksaniidu oja)  
Holdre Vahtseveski (Õhne jõgi)  
Holdre mõisa veski (Õhne jõgi)  
Oomuli veski (Õhne jõgi)
Koorküla saeveski (Õhne jõgi)
Aitsra mõisa veski (Jõku jõgi)
Sooru veski (Piirioja)
Jaanikese veski (Veskioja)
Ramsi veski (Pedeli jõgi)
Raavitsa veski (Rautina oja)
Taari (Iigaste) veski
Laatre veski (Laatre jõgi)
Vastsekivi veski (Kobela oja)
Kääriku veski
Nässmetsa veski (Lambahanna oja)
Vana-Antsla pruulikoda(Jõgarti oja)
Kõlbi Vanaveski
Visela veski (Visela jõgi)
Oriku (Vidrike oja)
Otepää veski (Kaarna oja)
Kiisa veski (Elva jõgi)
Hellenurme veski-muuseum (Elva jõgi)

 


 

 

 

                                                                                                                                  Huvitavaid avastusi Teile veskirikkal Eestimaal !