Raamatud

 

Hüdroelektrijaama rajaja käsiraamat”. Väljaandja Rõuge Vallavalitsus, 2004 a. Koostaja Tanel Lukason. Nimetatud raamat on kättesaadav koostaja käest, kontaktandmed – telefon 7407892, e-mail: tanlux@yahoo.com Raamat on tasuta saadaval! Samuti on vastavat raamatut võimalik saada digitaalsel kujul ja alla laadida aadressilt:http://raud.ut.ee/~antti/hydro/Hydroelektrijaama%20rajaja_2004.pdf

 

Kalapääsud” [õpik]. Väljaandja Halo Kirjastus, 2006 a. Koostaja Peeter Napp. Käesolev raamat maksab 3,2 eurot ja on kättesaadav Tartust Eesti Maaülikooli Veemajanduse osakonnast aadressil: Kreutzwaldi 5, Tartu. Telefon: 7313127, e-mail: vesi@emu.ee

 

Kalapääsud vooluvete komplekssel käsitlemisel”. Väljaandja Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2009 a. Koostajad Mare Pärnapuu ja Hille Hanni. Kolm eksemplari nimetatud raamatust on tasuta saadaval Tanel Lukasoni käest. Muidu on võimalik käesoleva raamatuga tutvuda järgmistel aadressidel: Tartu Ülikooli Raamatukogu (W. Struve 1, Tartu linn), Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu (Rävala puiestee 10, Tallinn), Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu (Akadeemia tee 1, Tallinn), Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2, Tallinn).

 

Vesiveskid – kultuuri- ja tehnikapärand Eestis”. Väljaandja Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2007 a. Koostajad H. Hanni, M. Pärnapuu ja H.-A. Velner. Käesoleva raamatuga on võimalik tutvuda Tartu Ülikooli Raamatukogus (W. Struve 1, Tartu linn), Eesti Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2, Tallinn), Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8, Tallinn), Tallinna Tehnika-ülikooli Raamatukogus (Akadeemia tee 1, Tallinn).

 
"Tuulikud läbi aegade" . Autorid  Anto Juske, Peeter Raesaar. Kaanekujundus Kirill Borissov. Vali Press OÜ, 2008, 233 lk. 
Tutvustused netis:  http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?165624 või http://www.greengate.ee/?page=7&id=2359 

                         

TTÜ vesiveskid Eesti vesiveskid Kalapääsud vesiveskidTuulikute raamat