Teekonnad

 

Eestis - agraarmaana - on veskeid ehitatud peamiselt vilja jahvatamiseks.
Veskite paiknemine (tihedus) on sõltunud eelkõige inimasustuse tihedusest ja piisava põllu- või metsamaa (saeveskite jaoks) olemasolust. Sobiv reljeef ja veerohkus olid väikeste altvoolu-vesirataste ajastul küll abiks, kuid olulisemaks said need faktorid veskikohtade rajamisel alates 19.saj keskpaigast, mil veejõudu hakati kasutama laialdasemalt maapiirkondades tööstusliku tootmise jõuallikana.


Ajalooarhiivi koostatud mõisate kaardile ja veskite paiknemiskaardile vaadates võib näha, et nii mõisad kui ka veskid on koondunud Viljandimaa nelja omaaegse „tõmbekeskuse“ (loe: ajalooliste linnuste) lähedusse: Lõhavere, Viljandi, Karksi ja Tarvastu.

 

 

Veskitee IDA-LÄÄS   (link weskiwikisse)

 

Veskitee-marsruut Ida-Lääs ehk Türilt Tartusse on koostatud neile, kes sooviksid Põhja-Eestist Tartusse

või Lõuna-Eestisse sõitu pisut huvitavamaks teha, samas aga suurema osa teekonnast korralikul kiirel põhimaanteel mööda saata.


Teekonnale jäävate veskiobjektide loetelu on järgmine:

(rõhutatud on paremini säilinud veskeid ja lisafunktsioone omavaid veskeid - näit. toitlustamine)


Türi-Alliku vesiveski (Pärnu jõgi) 
Türi villaveski (Pärnu jõgi)
Särevere veski (Prandi jõgi)
Laupa vesiveski (Pärnu jõgi)
Jändja kaksikveski+betoonist pais (Pärnu jõgi)
Lintsi (Linsi) veski kanalite-süsteem (Lintsi jõgi)
Raeveski (Pärnu jõgi)
Hiieko veski (Pärnu jõgi)
Kurgja veski (Pärnu jõgi)
Suurejõe Vesiveski (Pärnu jõgi)
Lepakose veski
Vanaõue-veski Puhkekeskus
Kraasi villaveski
Tamme veski ja pais
Lahmuse Altveski
Lahmuse Mäeltveski
Suure-Jaani veski
Jaska-Puhki veski
Pelda veski
Tääksi veski
Soobli veski
Mäeküla veski
Pudru veski
Viru veski
Viru alumine veski
Mustaveski
Uueveski
Kösti veski
Kalmetu mootorveski
Rõika Suurveski

Koni tuulik
 

Veskitee mööda PÄRNU JÕGE    (link weskiwikisse)

 

Veskitee-marsruut "mööda Pärnu jõge" võiks huvi pakkuda eelkõige süsta- ja kanuu- ning kummipaadimatkajaile. Kuid täiesti võimalik on läbida marsruut tavalise sõiduautoga, kui kruusateed pole Teile probleemiks - pea terves ulatuses Pärnu jõe paremkaldal kulgeb maantee lausa silmside kaugusel jõest ja alates Kurgjast on võimalik ka vasak-kaldal sõita sisuliselt jõe kallast mööda. 

 

Teekonnale jäävate veskiobjektide loetelu on järgmine:

(rohkemate tärnidega on märgistatud paremini säilinud veskeid) 


Türi-Alliku vesiveski (Pärnu jõgi) * * * *
Türi villaveski (Pärnu jõgi) *
Särevere veski (Prandi jõgi) *
Laupa vesiveski (Pärnu jõgi) * *
Jändja puidumassi vabrik (Pärnu jõgi) * * *
Jändja kaksikveski betoonist pais (Pärnu jõgi) * * *
Jändja vesiveski (Pärnu jõgi) *
Lintsi (Linsi) veski kanalite-süsteem (Lintsi jõgi)*
Raeveski (Pärnu jõgi) -
Hiieko veski (Pärnu jõgi) *
Kurgja veski (Pärnu jõgi) * * * *
Suurejõe Vesiveski (Pärnu jõgi) * * *
Reinmanni (Vihtra) jahu- ja püüliveski (Pärnu jõgi) * * *
Reinmanni (Vihtra) villa- ja linaveski (Pärnu jõgi) * * *
Vihtra kolmikveski pais (Pärnu jõgi) *
Vihtre-Ülejõe talu veski (Pärnu jõgi) *
Jõesuu vesiveski (Pärnu jõgi) -
Piistaoja (Tani) jahuveski (Piistaoja) -
Levi veski (Pärnu jõgi) -
Tori jahuveski (Pärnu jõgi)
Tori-Asule kaksikveski pais (Pärnu jõgi)
Asule veski (Pärnu jõgi)
Kase (Oore) veski (Pärnu jõgi)
Oore-Virula kaksikveski pais (Pärnu jõgi)
Virula vesiveski (Pärnu jõgi)
Oore meierei (Pärnu jõgi)
Sindi Manufaktuuri pais (Pärnu jõgi) * * * *

 

 

 

Veskitee mööda NAVESTI JÕGE     (link weskiwikisse)

 

Veskitee-marsruut  "mööda Navesti jõge" võiks huvi pakkuda eelkõige süsta- ja kanuu- ning kummipaadimatkajaile. Samuti kattub Navesti jõe alamjooks Soomaa kanuumatkade piirkonnaga. Samas on võimalik läbida marsruut maismaal, kasutades põhiliselt Vändra ja Suure-Jaani vahelist maanteed, Vihi-Jälevere-Võhma teed ja Võhma-Põltsamaa maanteed. 

 

Teekonnale jäävate veskiobjektide loetelu on järgmine:

(rõhutatud on paremini säilinud veskeid ja lisafunktsioone omavaid veskeid - näit. toitlustamine)


Luige-Veski
Pilistvere
Kulple (Kulpla)
Loopre veski
Tipina veski
Turpsi veski
Jälevere veski
Tamme veski ja pais    + vastaskaldal asuv Öko-Energia talu koos oma ravimtaimekasvatuse ja vaatetorniga
Kraasi villaveski
Vanaõue-veski Puhkekeskus
Lepakose veski
Räsu talu vesiveski
Aesoo veski asukoht
Aesoo meierei
Viidika veski ase
Pöörde jahuveski
Suura vesiveski

Jõesuu vesiveski
Jõesuu meierei

 

 

 

 

Veskitee LÕUNA-PÕHI             (link weskiwikisse)       

 

Veskitee-marsruut  Lõuna-Põhi ehk Nuiast Põltsamaale on koostatud neile, kes sooviksid tutvuda Viljandimaa veskitega olles liikumas üldsuunal põhjast lõunassse (või vastupidi), muutes oma tavapärast marsruuti pisut huvitavamaks, samas aga suurema jao teekonnast korralikul kiirel põhimaanteel mööda saata.


Teekonnale jäävate veskiobjektide loetelu on järgmine:

 (rõhutatud on paremini säilinud veskeid ja lisafunktsioone omavaid veskeid - näit. toitlustamine)

Sinejärve meierei
Ainja veski paisjärv ja puhkekoht
Karksi Linnaveski ase ja lossi varemed
Polli Saksaveske
Turvaveski - ehitismälestis
Tuhalaane Kutsiku veski
Paluküla veski = Kopra turismitalu
Õisu veski  ja saeveski
Kalvre veski
Rahtsema veski
Tobra veski
Kösti veski
Uueveski
Tobraveski ase
Soobli veski
Tääksi veski
Pelda veski
Koksvere veski
Arusaare veski
Loopre veski
Kamari HEJ ja endise veski ase
Põltsamaa veskid ja Eesti Energia  HEJ

 

 

 

 

 

 

 

Virtuaalne Veskitee Google StreetView rakendusega

Google StreetView navigeerimisjuhend eraldi aknas  txt failina  või  meie veebilehel

 

Abja mõisa veski
Aidu veski
Kalmetu mootor-veski
Kalvre veski
Koordi veski vundament
Kutsiku (Tuhalaane) veski
Kutsiku (Polli) veski paisjärv
Kõsti veski
Lahmuse Altveski
Lahmuse Mäeltveski
Linnaveski (Karksi)
Nuta (Nuuda) veskijärv
Paluküla veskijärv
Pikru veski
Päraküla veskijärv
Pöögle meierei
Pöögle viinakoda
Rahtsema veski
Saksaveske (Polli)
Sauga (Rebaste) veski asukoht
Suure-Jaani veski (kohvik)
Tipina veski ase
Tobra veski koht
Tusti veski paisjärv
Tääksi veski
Uue-Olde
Verilaske veski
Viisu veski oletuslik asukoht
Vooru veski ase
Võlli veski
Õisu mõisa veski

Huvitavaid avastusi Teile veskirikkal Eestimaal !