Veskiteed Eestis

 

"Veskitee" on peamiselt MTÜ Veskivaramu ja vabatahtlike poolt läbiviidav ning PRIA (LEADERi) kaasabil loodav projekt, mis tutvustab Eesti huviväärseid veskeid ja veskikohti maakondade kaupa ning püüab neid eksponeerida laiemale üldsusele.

Lisaks sellele, et pakutakse välja konkreetseid veskeid tutvustavaid reisi- ja matkamarsruute, antakse ka laiem ülevaade kogu piirkonna veskite ajaloost ja paiknemisest. Võimaluse korral on lisatud ka iga veski kohta lühitutvustus ning pildi- ja kaardimaterjal.

 

 

LEADER logo

 

 

 

Esmases etapis  luuakse eelkõige Viljandimaa ja Valgamaa mõnede võimalike veskikülastus-marsruutide tutvustused.

Kuna vesiveskid on paiknenud läbi ajaloo eelkõige jõgedel, ojadel, kraavidel ja allikatel, siis maakondlik jaotus on pigem tinglik -  

jõgikonna veskeid käsitletakse selle maakonna nimistus, kus paikneb jõe tuumik-valgala.

 

Tuulikute asukohad on kirjeldatud tänapäevase haldusjaotuse alusel.

 

 


Rohelise Jõemaa Veskitee keskendub põhiliselt Viljandimaa ja osaliselt ka Pärnu ja Järvamaa valdades paiknevatele veskitele või ka teistele pärandkultuuri ja tehnikapärandi objektidele, mis vääriksid inimeste huvi ja tähelepanu ning mille erakordsus või uus vaatenurk tooks piirkonda huvilisi, matkajaid ja turiste üle kogu maa.

 

 

Valga Maakonna Vesiveskid tutvustab peamiselt Valgamaa piires või selle lähikonnas olevaid veskeid.
Tutvustatakse nende tänapäevast seisundit ja pakutakse välja mõningad teekonnad, mis annavad võimaluse tutvuda nendega ehedas looduses ja ausas reaalsuses. Nende ülesleidmist hõlbustavad lisatud kaardimaterjal ja fotod.

 

 
 

 

veskikaart