Meie

EESMÄRGID

 

 

Põhikirjaliselt on MTÜ Eesti Veskivaramu Eesti ajalooliste veskitega seotud pärandit tähtsaks pidavate, veskite ja veskikohtade säilitamisest ja taaskasutuselevõtust huvitatud isikute vabatahtlik ühendus, mis tegutseb liikmete vabatahtlikul kodanikualgatuslikul omavalitsuslikul alusel. Ühingu eesmärk on aidata kaasa Eesti ajalooliste veskite ja veskikohtadega seonduva kultuuri-, arhitektuuri- ja tehnikapärandi teadvustamisele ja säilitamisele; veskikohtade, –hoonete ja –seadmete säilitamisele, taastamisele ja alternatiivsele taaskasutuselevõtule. MTÜ Eesti Veskivaramu edendab ja vahendab molinoloogia- ja taastuvenergiaalast teadus- ja arendusinfot; kogub, kirjastab ja levitab sellealast teavet ja teadmisi, korraldab erialaseid teabeüritusi ja nõuandlust. Meie üldisem eesmärk on kaasata võimalikult lai vee- ja tuuleenergia kasutajate ring ning eesti tehnika-pärandkultuuri säilitamisest hoolivata inimeste hulk avaldamaks mõju sellealase seadusandluse kujundamisele ning

aidata kaasa ühiskonnas arvamus-taskaalu leidmisele loodusressurside kasutamise ja loodushoiu vahel.

 

 

PÕHIKIRI põhjalikumalt (.pdf)

 

 

Quick Response Code

 

KONTAKT

 

info[ät]veskivaramu.ee

 

MTÜ EESTI VESKIVARAMU

reg.nr. 80194797

Hellenurme küla, Palupera vald, 67514 Valgamaa

a/arve EE571010220036503011

www.veskivaramu.ee

 

Tel: (+372) 76 79 809, Mob: (+372) 52 051 42

 

 AJALUGU

 

 1936. aastal 28.novembril asutati (registreeriti põhikiri) Eesti Üleriiklik Veskipidajate ja Möldrite Ühing.

Hiljem nimi mugandus ja kasutati mitteametlikus tekstis nimekuju Veskipidajate Ühing.

1937.a 24.jaanuaril toimus Tartus ühingu peakoosolek.

1937.a 31.juulil ja 1.augustil toimus Tartus I Üleriiklik Veskipidajate Ja Möldrite Päev, millest võttis osa 101 veskipidajat.

1938.a 30.ja 31. juulil toimus Viljandis II Üleriiklik Veskipidajate päev, millest võttis osa 104 veskipidajat.

1939.a 5.ja 6.augustil toimus Rakveres ja Kundas III Üleriiklik Veskipidajate päev.

1940.a 3.märtsil peeti Tartus veel ühingu peakoosolekut, kuid peatselt seoses alanud okupatsiooniga ühingu tegevus katkes.

 

1938 - 1940 ilmus Üleriikliku Veskipidajate Ühingu ajakiri "Eesti Veski". (Vaata näidiseid virtuaalmuuseumis).

1938.a 4 numbrit, 1939.a 4 numbrit, 1940.a 1 number. Tellimishind oli 2 krooni aastas, üksiknumber maksis 60 senti.

 

1994.a 23.septembril organiseerisid Anto Juske ja Ain Erik Põlva maakonnas Kiidjärve vesiveski 80.aastapäeva tähistamiseks IV Eesti veskipäeva. Kohal oli vähemalt 70 inimest. Kavandatud oli ka Eesti Veskiühingu asutamine, millest aga siis asja ei saanud.

 

 

2003. a 20.septembril toimus Hellenurme vesiveskis MTÜ Eesti Veskivaramu asutamiskoosolek.

Kohale saabus üle 50 huvilise, neist vastloodud ühinguga liitus 30 veskihuvilist, sealhulgas veskite ja hüdrojaamade omanikud.

 

asutajad 2003 Hellenurmes

 

 

 

Edaspidi hakkasid veskipäevad taas toimuma regulaarselt:

2004.a - V Kunda; 2005.a - VI Rõika; 2006.a - VII Põlma; 2007.a - VIII Taagepera; 2008.a - IX Piusa; 2009.a - X Angla; 2010.a - XI Lahmuse; 2011.a - XII Seidla; 2012.a - XIII Lauküla; 2013.a - XIV Muike; 2014.a - XV Kiduspe; 2015.a - XVI Saaarjärve.

Traditsiooniks on saamas talveseminarid.

2004 aasta algul käivitus Veskivaramu esimene veebileht, mis on mõnda aega nähatav veel siit.


Ajaloo-ülevaate koostasid Anto Juske ja Mae Juske

 

 

 

Meie LIIKMESKOND, LIITUMISAVALDUS ja PARTNERID on leitavad teistelt Veskivaramu tegevust  kajastavatelt veebilehtedelt.