Asjaajamised

kalendri näidis 

 

LIITUMISAVALDUS      

                                                                                                        

printimiseks .pdf-kujul  on siin

 

elektroonselt .rtf-kujul  saab siit

 

 

 

PÕHIKIRI

 

printimiseks .pdf-kujul  allalaadimiseks     

 

elektroonselt .rtf-kujul  kättesaadav siit


 

 

PÖÖRDUMISED


Voldemar Enno pöördumine keskonnaminister Keit Pentuse poole

seoses kalapääsude rajamisega Eesti jõgedele

Euroopa Liidu muutunud majandusolukorraga arvestavalt - 08.06.2012

 

Veskivaramu pöördumine valitsuse poole taastuvenergia teemal - 05.10.2010

 

... ja vastus sellele - 10.11.2011

 

MTÜ Eesti Veskivaramu vastulause KKM kirjale - 05.01.2006

 

Õiguskansleri seisukoht Natura 2000 alade õiguslikkuses - 05.09.2005

 

 

 

 

 

Näidisleht TIMSi 2013 aasta kalendrist     

 

 


 

MTÜ DOKUMENDID


Veskite hindamise tabel xls formaadis

 

 

Veskite registreerimise tabeli näidis TIMS andmebaasi jaoks

 

 

VARIA

 

 TIMS 2013 aasta kalender printimiseks pdf-kujul  NB! maht 5 MB

 

 ja sama asi pildigaleriis eraldi slaididena jpg-kujul  (ca ~ 200 kB)