Partnerid

 

 

Veskivaramu on Rahvusvahelise Molinoloogiaühingu (T.I.M.S.) liige.  

 

    TIMS logo

 MTÜ Veskivaramu teeb tihedat koostööd Eesti Taastuvenergi Kojaga  ja on selle organisatsiooni  liige.

 

 Muinsuskaitse Ümarlaud on oma eesmärgilt ja ülesannetelt lähedane meie omadega ja oleme ühistööd teinud aastaid. 

 

 Eesti Veeühing on meie sõprusorganisatsioon.

 

Väga tähtsat rolli etendab meie elus Keskonnainvesteeringute keskus ehk lühidalt KIK 

 

Infot tuule- ja taastuvenergia kohta saab netilehelt  www.tuuleenergia.ee

 

Selle veebilehe loomisel olid toeks LEADER Eesti ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu

 

 

 

  partnerid