Veskitee

Allikas: Veskivaramu
VV200Pix.jpg
Linnamäe paisu mõju hindamine lõpetati:  loe siit>


Eesmärk

Veskitee on peamiselt MTÜ Veskivaramu ja vabatahtlike poolt läbiviidav ning PRIA (LEADERi) kaasabil loodud projekt, mis tutvustab Eesti huviväärseid veskeid ja veskikohti maakondade kaupa ning püüab neid eksponeerida laiemale üldsusele.

Lisaks sellele, et pakutakse välja konkreetseid veskeid tutvustavaid reisi- ja matkamarsruute, antakse ka laiem ülevaade kogu piirkonna veskite ajaloost ja paiknemisest. Võimaluse korral on lisatud ka iga veski kohta lühitutvustus ning pildi- ja kaardimaterjal.

Esmases etapis on loodud eelkõige üldised regionaalsed või maakondlikud kaardid veskite ja veskikohtade paiknemisest ning mõnede võimalike veskikülastus-marsruutide tutvustused. Kuna vesiveskid on paiknenud läbi ajaloo eelkõige jõgedel, ojadel, kraavidel ja allikatel, siis maakondlik jaotus on pigem tinglik - jõgikonna veskeid käsitletakse selle maakonna nimistus, kus paikneb jõe tuumik-valgala. Tuulikute asukohad on kirjeldatud tänapäevase haldusjaotuse alusel.Euriba.png.

Teekonnad

Eestis - agraarmaana - on veskeid ehitatud peamiselt vilja jahvatamiseks. Veskite paiknemine (tihedus) on sõltunud eelkõige inimasustuse tihedusest ja piisava põllu- või metsamaa (saeveskite jaoks) olemasolust. Sobiv reljeef ja veerohkus olid väikeste altvoolu-vesirataste ajastul küll abiks, kuid olulisemaks said need faktorid veskikohtade rajamisel alates 19.saj keskpaigast, mil veejõudu hakati kasutama laialdasemalt maapiirkondades tööstusliku tootmise jõuallikana. Kuna algselt olid veskid rajatud eelkõige mõisate poolt nende majanduskomplekside osana, siis kordab (vesi)veskite paiknemismuster enam-vähen mõisasüdamete asukohapilti üldisemalt.

Valgamaa veskiteed

Valgamaa veskiteed ehk Valga Maakonna Vesiveskid tutvustab peamiselt Valgamaa piires või selle lähikonnas olevaid veskeid. Tutvustatakse nende tänapäevast seisundit ja pakutakse välja mõningad teekonnad, mis annavad võimaluse tutvuda nendega ehedas looduses ja ausas reaalsuses. Nende ülesleidmist hõlbustavad lisatud kaardimaterjal ja fotod. Lisaks sellele, et pakutakse välja konkreetseid veskeid tutvustavaid reisi- ja matkamarsruute, antakse ka laiem ülevaade kogu piirkonna veskite ajaloost ja paiknemisest.

Kui vaadata ajalooarhiivis leiduvatele mõisate kaardile ja Valgamaa veskite paiknemiskaardile võib näha, et nii mõisad kui ka veskid on koondunud Helme-Tõrva, Hellenurme-Otepää ja Sangaste-Antsla piirkonda.

Valga Maakonna Vesiveskid - KAART , mis tutvustab peamiselt Valgamaa piires või selle lähikonnas olevaid veskeid

Kasutatud tingmärkide seletusi vaata allpool >

Veskitee ida-lääs

Veskitee põhi-lõuna

Veskitee mööda Väike-Emajõge

Veskitee mööda Õhne jõge

infovoldik
Huvitavaid avastusi veskirikkal Eestimaal !

Viljandimaa veskiteed

Viljandi veskiteed ehk Rohelise Jõemaa Veskitee keskendub põhiliselt Viljandimaa ja osaliselt ka Pärnu ja Järvamaa valdades paiknevatele veskitele või ka teistele pärandkultuuri ja tehnikapärandi objektidele, mis vääriksid inimeste huvi ja tähelepanu ning mille erakordsus või uus vaatenurk tooks piirkonda huvilisi, matkajaid ja turiste üle kogu maa.

Viljandi maakonna vesiveskite KAART

Veskitee lääs-ida

Veskitee lõuna-põhi

Veskitee mööda Pärnu jõge

Veskitee mööda Navesti jõge

Virtuaalne veskitee "google-streetview"

infovoldik
Huvitavaid avastusi veskirikkal Eestimaal !

Veskipiirkondade kaardid

Avatud veskite päevadest osavõtjad


Veskireiside kaardid


Google StreetView kasutamise juhend

Google StreetView rakenduse abil virtuaalselt „külastatavate“ veskikohtade kaardid leiate lingilt.

Lingi kaudu avanenud kaardirakenduse vasakul servas olevast tulp-loetelust saate valida Teid huvitava veski selle nimele klikkides.

Pärast seda ilmub paremal kaardipinnale infotabloo veski nimega ja märkustega (kui selle veski kohta on midagi juba lisatud).

Nüüd peate hiire rullikut kasutades suurendama kaardivaadet niipalju, et soovitud objekti tähistav tilgakujuline veskitunnus eralduks piisavalt kõrvalolijaist – vasakul allnurgas oleva mastaabimääraja mõõtkava peaks olema vahemikus 500 m – 20 m.

Seejärel liikuge hiirekursoriga kaardipinna vasakus ülaservas olevale kerimisribale.

Kerimisriba ülemises, pluss(+)otsas asuv oranz „vaatleja mehike“ tuleb lohistada veski-tingmärgi lähistele, soovitavalt markeeritud tee peale.

Nüüd, sõltuvalt Teie kasutuses oleva arvuti ja interneti kiirusest olenevalt tuleb oodata, kuni kuvatakse märgistatud koha panoraamvaade.

Reeglina paigutatakse Teid „maastikule“ näoga põhja. Vaatesuunda saate muuta ülal vasaknurgas oleva ringnuppude vasak- ja paremnoolega, vaatekõrgust aga üla- ja alanooltega.

Mööda teed edasi ja tagasi liikuda (ja seeläbi sobivamat vaatekohta valida) saab pildile tekkivate valgetele nooltele klikkides.

All paremas nurgas on navigatsiooni abiaken, mis näitab teie asukohta kaardil ja Teie vaatesuunda.

Ülanurga nooleke suurendab kaardiosa pooleni vaatepinnast, alanurga nooleke eemaldab kaardiosa üldse.

Kui olete pilt+kaart poolvaates pildivaatest välja kukkunud, siis saab pildivaatesse tagasi kui zuumida kaardivaadet võimalikult suuremaks (mastaap 10 m ja vähem).

Rakenduse paremal ülanurgas olev "nelinurk" kuvab üle-ekraani foto ja "rist" suleb panoraampildi ja viib Teid tagasi kaardivaatesse.

Pildivaatest kaardivaatesse tagasi saab ka ülal vasaknurgas oleva ringnuppude all oleva miinus(-)märgile klikkides.

Kui olete pildivaates ja valite vasakult tulp-loetelust järgmise veski, siis vahepeal kaardivaadet ei kuvata, vaid laetakse alla valitud järgmise veski panoraampilt.

Tingmärgid

Tingmärkide seletusi


1hoonepais.jpg

Veskihoone on säilinud (või ümber ehitatud) ja ka paisjärv on säilinud koos paisutusega


2hoonevaid.jpg

Veskihoone on säilinud, kuid paisjärve pole säilinud


3paisjarv.jpg

Veskihoone pole säilinud, aga pais ja paisjärv on säilinud


4varemed.jpg

Veskihoone ja pais on hävinud, kuid veskivaremed on looduses hästi


5paisuvare.jpg

Veskihoone koht pole leitav, kuid paisu asukoht (varemed) on looduses hästi leitavad


6oletuslik.jpg

Oletatav või arvatav veskikoht, vähese asukohainfoga veskipaik


Huvitavaid avastusi veskirikkal Eestimaal !Jalusvaike2.jpg

Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond

Varasem veebileht: http: www veskivaramu ee

Arveldusarve SEB: EE571010220036503011

Facebook-leht: fb.com/veskivaramu

e-maili: info[ät]veskivaramu.ee

Mob: (+372) 520 5142

Reg.nr: 80194797

Tel: 767 9809

< TAGASI AVALEHELE VESKIVARAMU