Veskivaramu

Allikas: VeskivaramuVESKIVARAMU VEEBIKODU

VV200Pix.jpg
SÜGISSEMINAR 2021   Registreeru!>
Eesmärgid

MTÜ Eesti Veskivaramu on veskite ja veskikohtade säilitamisest ning taaskasutuselevõtust huvitatud isikute vabatahtlik ühendus. Ühingu eesmärk on aidata kaasa veskitega seonduva kultuuri- ja tehnikapärandi säilimisele ning taaskasutusele. Meie üldisem eesmärk on kaasata laia tehnika-pärandkultuuri säilitamisest hoolivate inimeste hulka avaldamaks mõju sellealase seadusandluse kujundamisele ning aidata kaasa arvamus-taskaalu leidmisele loodusressurside kasutamise ja loodushoiu vahel meie ühiskonnas. Siit vaata pikemalt>

Ajalugu

1936. aastal 28. novembril asutati Eesti Üleriiklik Veskipidajate ja Möldrite Ühing ehk lühemalt Veskipidajate Ühing. 1937. a toimus Tartus I Üleriiklik Veskipidajate Ja Möldrite Päev, millest võttis osa 101 veskipidajat. 1940. aastal, seoses alanud okupatsiooniga, ühingu tegevus katkes. 1994. a 23. septembril organiseerisid Anto Juske ja Ain Erik Põlva maakonnas Kiidjärve vesiveski 80. aastapäeva tähistamiseks IV Eesti veskipäeva. Kohal oli vähemalt 70 inimest. Kavandatud oli ka Eesti Veskiühingu asutamine, kuid tookord see ei sündinud. 2003. a 20. septembril toimus Hellenurme vesiveskis MTÜ Eesti Veskivaramu asutamiskoosolek.

KPoell-mölder-AJuskeVEnno-MaeJHerodes-JVäli

Kohale saabus üle 50 huvilise, neist vastloodud ühinguga liitus 30 veskihuvilist, sealhulgas veskite ja hüdrojaamade omanikud. Edaspidi hakkasid veskipäevad taas toimuma regulaarselt. 2004 aastal käivitus Veskivaramu esimene veebileht. Ühingu ajalugu pikemalt vaata siit>

Asjatoimetusi

Mõningaid asjaajamisi ja toimetusi ning dokumente meie organisatsioonis

Ühingu asjajamisi pisut põhjalikumalt saab näha siit edasi>

Uudised ja sündmused

Wooluvabrik OÜ vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul ja hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia tootmiseks keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmata jätmine ja keskkonnamõju hindamise menetluse lõpetamine

Vanemad uudised ehk uudiste arhiiv on leitav siit lingilt>

Veski-info

Veskite info-andmebaasi Weskiwiki   leiad aadressilt weskiwiki. ee >

Lühitutvustuse veski-infot koondava veebilehe kohta leiad siit>

Kontakt

  • MTÜ EESTI VESKIVARAMU
  • reg.nr: 80194797
  • Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond
  • Arveldusarve SEB: EE571010220036503011
  • Mob: (+372) 520 5142
  • Tel: 767 9809
  • e-maili: info[ät]veskivaramu.ee
  • Varasem veebileht: webzone ee /veskivaramu/
  • Facebookis: fb.com/veskivaramu

Märksõnapilv

# Algus/Esileht >   # Ajalugu >   # Arhiiv >   # Ankeet (veski) >   # Eesmärgid >   # Kontaktid >   # Küsimustik >   # Liikmeskond >   # Liitumisavaldus >   # Organisatsioon >   # Põhikiri >   # Suveseminar 2021 >   #  >   # Sündmused >   # Veebikodu >   # Uudised >   # Veskiinfokaart >   # Veski-info veeb >   # Veskipäevad >   # Weskiwiki   # Kõik #-id >   # Sisupuu >  Jalusvaike2.jpg

Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond

Varasem veebileht: http: www veskivaramu ee

Arveldusarve SEB: EE571010220036503011

Facebook-leht: fb.com/veskivaramu

e-maili: info[ät]veskivaramu.ee

Mob: (+372) 520 5142

Reg.nr: 80194797

Tel: 767 9809

< TAGASI AVALEHELE VESKIVARAMU